دفتر پیشخوان عطارد

این تغییرات در مطالب از طرف سرور بلاگفا اتفاق افتاد متاسفم
وبلاگicon
دفترپیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی -عطارد
برگشت یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ 22:40
همانطور که ملاحظه می کنید تمام ویرایش های این وبلاگ برگشت به سال 1392 

تمام لینکهای سال 1393و1394 و تمام مطالب این دو سال از بین رفت  

کاریش نمیشه کرد  

حتی قالب وبلاگ نیز تغییر کرد  

برای به روز کزدن ان خیلی وقت میگیره  

نمی دونم در سال 1394و1393 چه مطالب و لینکهای جدیدی نوشته بودم  

پس از همین امروز مطالب رو قرار می دهممتاسفم

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

تعرفه جدید مالیات

قابل توجه مدیران دفاتر بر اساس مصوبه شورای نرخ گذاری کارگروه راهبری کشور نرخ خدمات اظهار نامه های بند الف و ب وج بشرح زیر می باشد، یادآور می گردد مبالغ مذکور شامل توسعه شبکه و ارزش افزوده می باشد

        سقف نرخکف نرخ
اظهار نامه بند الف267،600234،000 ریال
اظهار نامه بند ب192،000166،800 ریال
اظهار نامه بند ج172،800150،000 ریال

 

مفاصا حساب مالیات مشاغل خودرویی142،800ریال
صدور صورتحساب مالیاتی{مودی جدید}{اظهلر نامه}94،800 ریال

 


 

در اداره امور مالیاتی نرخهای زیر است: 

بند ج   3000 

بند ب  4000 

بند الف    6000 

تفاوت نرخهای چقدر زیاد است 

حال به نظر شما کسی به دفتر مراجعه میکنه

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

بیست و چهارمین جلسه کارگروه پیشخوان دولت استان برگزار شد

بیست و چهارمین جلسه کارگروه پیشخوان دولت استان مازندران در مورخه 1394/04/03 برگزار شد و موارد زیر به تصویب رسید:

  • پی گیری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان جهت اجرای کامل پرداخت مکانیزه عوارض خودرو در دفاتر اسناد رسمی (عدم پذیرش مفاصا حساب شهرداریها توسط دفاتر اسناد رسمی).
  • اعلام اسامی دهیاریهایی که نسبت به انتقال حساب درآمدی خود به شعبات پست بانک دفاتر پیشخوان دولت در روستاهااقدام ننموده اند به مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری جهت پیگیری
  • تصویب افزایش نرخ خدمات شرکت گاز به شرح جدول زیر
  • دستور بررسی افزایش نرخ خدمات ثبت احوال در کمیته ای مرکب از نمایندگان دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت استانداری و اداره کل ثبت احوال و کانون پیشخوان دولت و اعلام به کارگروه استان
  • دستور بررسی افزایش نرخ شرکت توزیع برق در کمیته ای مرکب از نمایندگان دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت استانداری و شرکت توزیع برق و کانون پیشخوان دولت و اعلام به کارگروه استان.
  • ابطال 11 مورد پروانه دفتر پیشخوان دولت از نواحی مختلف استان به دلیل تخلفات انجام شده.
  • مقرر گردید اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به استقرار یک شرکت خصوصی در اداره مالیات بابل و همچنین استقرار همان شرکت در روبروی اداره در اداره اصناف بابل و هدایت مودیان به این شرکت بررسی و نتیجه را به کارگروه اعلام نماید.

 

شرکت خدمات دهندهنوع خدماتنرخ جدید (ریال)
شرکت گازپذیرش مشترک جدید و ارایه مدارک به شرکت گاز70.000
شرکت گازوصل جریان گاز مشترکین بدهکار40.000
شرکت گازقطع جریان گاز به علت تخریب و نوسازی50.000
شرکت گازاستعلام بدهی دفاتر اسناد رسمی12.000
شرکت گازصدور قبض المثنی5.000
شرکت گازخدمات تغییر نام60.000

 

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

ابلاغ کارمزدهای سال 1394 یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ 22:44

قابل توجه انجمنهای استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

ابلاغیه نرخ سال 1394 معاونت توسعه مدیریت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به ستاد سوخت جهت ابلاغ به کارگروههای کشور جهت اطلاع و بهره برداری درج می گردد.

 

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |


لیست کاربران تایید شده امور مالیاتی استان (جهت ثبت اظهارنامه)

لیست کاربران مجاز تایید شده از سوی اداره کل امور مالیاتی استان در فایل پیوست موجود است.

 

لینک دانلود  


 

برای ثبت این افراد با توجه به کم کاریهای که خیلی از دفاتر انجام داده بودند(مدارک رو ناقص داده بودند-اسکن های درستی به کانون نفرستادندو...)کانون خیلی زحمت کشید 

و نشان داده شد که خیلی از دفاتر بخشتامه های کانون رو درست مثل بخشنامه های همراه اول فقط باز میکنند اما انجام نمی دهند 

در انجام کار گروهی هم که .... 


 

بنیامینخواجویاسمعیلگلوگاه
زهراموجرلوارسلانگلوگاه
محمدقلعه سریعلیگلوگاه
مبینامحمود جانلوشیرعلیگلوگاه
سیده آسیههاشمیسید حسنگلوگاه
فائزهیونسی قلعهحسینگلوگاه
عاطفهجعفری تیر تاشیمحمدعلیگلوگاه
ابوالفضلرسولی خورشیدیعلی اکبرگلوگاه
علیقلعه سریصادقعلیگلوگاه
فاطمهعظیمیدرویشعلیگلوگاه

صنمفلاح تازه ابادیمحمدعلیبهشهر
محمدابراهیمعطاردحسنبهشهر
عابدینعطاردحسنبهشهر
نغمهنظری سارویحسینبهشهر
مرتضیعزیز پوربیژنبهشهر
زینبتبرائیحسینبهشهر
فاطمهیوسفیعابدبهشهر
سیده سکینهموسوی پورسیدرضابهشهر
محبوبهعلی پور گرجیرجببهشهر
فائزهکلبادی تیله نوئینعمت الهبهشهر
سیده نعیمههاشمی تروجنیسیدعباسبهشهر
مناذبیحیمحمدحسینبهشهر
فرزانهاصغریشعبانبهشهر
علیاسحقی گرجیعلی اصغربهشهر
فرشتهفلاحسراللهبهشهر
فاطمهبختهصفدربهشهر
بهنازنیک نژادیوسفبهشهر
سکینهناروئیعیسیبهشهر
لیلانادر پورغلامعلیبهشهر
سیده مریمخواجه تاشمیروهاببهشهر

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

کاربران محترام و همراهان عزیز سایت مطلع هستند که در ماه اخیر به دلیل مشکلاتی که در زمان انتقال سرورهای سایت به مکان دیگری اتفاق افتاده بود امکان ارائه خدمات بصورت کامل را نداشتیم.
همانطور که قبلاٌ نیز توضیح داده شد بخشی از سخت افزار سایت که آسیب دیده بود برای تعمیر به  شرکتی در آمریکا ارسال شده بود که متاسفانه روند کار بسیار طولانی شده و حتی تاکنون پاسخ قطعی و کاملی در ارتباط با نتیجه کار دریافت نکردیم. تصمیم گرفتیم برای ادامه خدمات سایت از نسخه پشتیبان سالیانه استفاده کنیم. استفاده از نسخه پشتیبان قدیمی قاعدتاً مشکلاتی را به همراه دارد و دسترسی کاربران به نوشته های ماههای اخیر خود با مشکل مواجه شده و حتی کاربرانی که در ماههای گذشته وبلاگ خود را ثبت کردند دسترسی به وبلاگ خود نخواهند داشت هرچند امکان ثبت مجدد آنرا خواهند داشت.
اگر در روزهای آتی در روند تعمیر و بازگردانی اطلاعات پیشرفت حاصل شد مطالب ماههای گذشته به وبلاگها اضافه خواهد شد. همچنین بخشی از مطالب اخیر وبلاگها به مرور  و در چند روز آتی به بخش مدیریت وبلاگها اضافه خواهد شد.از آنچه پیش آمد عمیقاً متاسفیم. میدانیم که نوشته ها و وبلاگتان برایتان اهمیت داشته و نسبت به آنچه پیش آمده ناراحت و شاید عصبانی باشید اما بدانید بلاگفا زحمت ده ساله ما بوده است و هرگز نمی خواستیم در چنین وضعیتی قرار بگیریم. مشکلات پیش آمده فراتر از تصور و به نوعی غیرمحتمل می رسید اما متاسفانه اتفاق افتاده است. تصمیم گرفتیم که با بازگشت به عقب، شروعی دوباره داشته باشیم. 

منبع خبر :سایت بلاگفا 


 

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

دفاتری که در اموزش شرکت برق شرکت نموده و نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت کردند از روز شنبه ۳-۱۲-۱۳۹۲ شروع این سرویس را انجام دهند

دفاتر زیر به مشترکین بهشهر

۷۲۳۵۱۰۱۰                       ۷۲۳۵۱۱۵                     ۷۲۳۵۱۳۴۱                        ۷۲۳۵۱۶۸۲

۷۲۳۵۱۰۴۳                       ۷۲۳۵۱۲۸۸                    ۷۲۳۵۱۳۵۶

۷۲۳۵۱۰۵۱                    ۷۲۳۵۱۳۰۱                        ۷۲۳۵۱۳۷۸

۷۲۳۵۱۰۶۵                      ۷۲۳۵۱۳۳۳                      ۷۲۳۵۱۳۸۱      

دفاتر زیر به مشترکین رستمکلا   شماره مشترکین۰۱۵۲۵۳۶۸۵۳۰--۰۹۱۱۱۵۴۵۱۵۴مهندس اقاجانی

۷۲۳۵۱۳۴۴

۷۲۳۵۱۷۴۱

دفاتر زیر به مشترکین گلوگاه   شماره مشترکین          ۰۱۵۲۶۲۲---۰۹۱۱۳۵۵۰۷۹۴مهندس عسگری

۷۲۳۵۱۰۰۹

۷۲۳۵۱۰۸۶

۷۲۳۵۱۶۸۳

 

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

سایت HI24 پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲ 1:40
دفاتر مدیریت بهشهر لطفا-- خواهشا برای رد کردن امار هم که شده در سایت HI24 ثبت نام کنید و روزی حداقل سه چهار تا قبض بزنید

حق با شما است که کارمزدش خیلی کمه

حق با شما است که خیلی بد کار میکنه

حق با شما است که وصولی ها رو دیر مینشونه

 

اما خب برای دادن امار دفاتر فعال در این سامانه به کانون باید ثبت نام و روزانه فعال باشید (حداقل خیر کارمزد ۲ تا قبض رو بخورید و در این سامانه ثبت کنید)

برای ورود و ثبت نام کلیک کنید

 

ایمیل پشتیبانی: Support@Hi24.ir
تلفن پشتیبانی: 021-55714964 - سامانه دریافت پیام کوتاه: 3000990034
(تماس فوری: 021-55714964, 0936-301-1480
 
دفاتری که در سایت ثبت نام هستند تا تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۲
کد دفتر پیشخوان ردیف
۷۲۳۵۱۰۱۰ ۱
۷۲۳۵۱۰۵۱ ۲
۷۲۳۵۱۰۶۵ ۳
۷۲۳۵۱۰۸۶ ۴
۷۲۳۵۱۲۶۶ ۵
۷۲۳۵۱۳۰۱ ۶
۷۲۳۵۱۳۰۹ ۷
۷۲۳۵۱۳۷۸ ۸
۷۲۳۵۱۵۰۳ ۹
۷۲۳۵۱۵۲۷ ۱۰
۷۲۳۵۱۶۸۳ ۱۱
۷۲۳۵۱۷۲۸ ۱۲
۷۲۳۵۱۴۷۱ ۱۳
۱۴
۱۵

 

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

دفاتر زیر از طرف اداره مخابرات بهشهر برای همکاری در فروش و فعال سازی سیم کارت دانشجویی در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۳۰-۱۱-۱۳۹۲ شرکت داشتند

۷۲۳۵۱۰۶۵

۷۲۳۵۱۰۸۶

۷۲۳۵۱۱۵۲

۷۲۳۵۱۲۸۶

۷۲۳۵۱۲۸۸

۷۲۳۵۱۳۵۶

۷۲۳۵۱۳۳۳

۷۲۳۵۱۵۰۳

۷۲۳۵۱۵۲۷

۷۲۳۵۱۵۲۴

۷۲۳۵۱۵۲۷

۷۲۳۵۱۵۵۴

۷۲۳۵۱۷۱۰

باز هم تاکید می کنم این انتخاب اداره مخابرات بهشهر بود

مبنا و معیار های انتخاب این دفاتر کلا با مخابرات بود

نه کانون و نه انجمن هیچ نقشی در این واگذاری نداشت

و....

پس هر سئوالی در مورد این گزینش دارید رو از اداره مخابرات بهشهر جویا شوید

 

 

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

جواب پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲ 1:18
چهارشنبه 30 بهمن1392 ساعت: 9:39 توسط:حسين

كارمزد پرداخت قبوض از طريق بانك رفاه از 1392/12/01 مثلا پرداخت غير حضوري محاسبه ميشه يعني چه - و از اول اسفند آيا كارمزد پرداخت قبوض از طرق رفاه تغيير ميكنه

چهارشنبه 30 بهمن1392 ساعت: 7:47 توسط:فرامرز
سلام یعنی چی ؟ بالاخره قبض بزنیم توبانک رفاه یا نه


تغییر مسیر قبض زدن از بانک رفاه به درگاه کانون حرف و حدیث های رو ایجاد کرده که همه در حد حرف است قبلا هم گفتم حتی کانون مازندران هم بلاتکلیف این موضوع هست

باید دید  و منتظر موند

 

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

اصلاح کارت های مرزنشینان چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ 1:30
اطلاعیه فوری برای اصلاح کارت های مرزنشینان
با سلام،
به اطلاع کلیه مدیران محترم دفاتر شهری و روستائی استان مازندران می رساند حداکثر تا
 تاریخ 1392/12/15 با ورود به سامانه ثبت نام کارت مرزنشینی، نسبت به اصلاح آدرس پستی
 و مغایرت کدپستی شهرمحل سکونت
کارت های مرزی ثبت نام شده ای که تاکنون کارت آنها
 صادر نگردیده است اقدام نموده و مشکلات موجود را برطرف نمائید.
در غیراینصورت عواقب بعدی بعهده شخص مدیر دفتر پیشخوان ثبت نام کننده می باشد.

کانون پیشخوان دولت استان مازندران

تعداد مغایرت برای دفاتر بهشهر

ادرس پستی ۱۳۱

مغایرت کد پستی با شهر محل سکونت  ۱۲۸

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت شهری و روستایی می‌رساند، شرکت مینیاتور تولید کننده انواع گوشی و تبلت در نظر دارد نسبت به اعطای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود در سراسر کشور اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، از کلیه دفاتر سراسر کشور که تمایل به ارایه محصولات و خدمات شرکت مذکور را دارند دعوت می‌گردد، حداکثر تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 92/12/5 نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه پیشخوان اقدام نمایند.

ورود به صفحه ثبت نام در فراخوان

منبع خبر سایت کانون سراسری

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

جواب چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ 1:27
سه شنبه 29 بهمن1392 ساعت: 19:33 توسط:omid
سلام مثل اینکه کانون کشوری و بانک رفاه بابت کارمزد به مشکل برخوردن چون امروز یکی از کارمندای بانک رفاه از بخشنامه ای صحبت میکرد که بانک 340 تومان به کانون میده ولی کانون معلوم نیست چقدر بده و اینکه بانک رفاه ار بانک مرکزی استعلام گرفته و تا جوابش نیاد بلاتکلیفیم از 92/12/1مثل پرداخت غیر حضوری حساب میکنن
 
همه فعلا بلاتکلیفیم

سه شنبه 29 بهمن1392 ساعت: 12:31 توسط:omid

سلام از 92/11/20 تا به حال من نمیتونم مفاصاحساب توی سیستم همفکران بزنم ازشون که پرسیدم میگن اداره کل مالیات استان شما رو حذف کرده چون کارهاتون کمه چیزی اطلاع دارین باتشکر


خیلی از دفاتر این اتفاق براشون افتاد از طرف انجمن در حال پیگیری این موضوع می باشند

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

ثبت نام کد اقتصادی مرحله 2 دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ 19:58
برای مودیانی که از طرف دارایی نام کاربری و کلمه عبور ارسال شده (برای تکمیل ثبت نام کد اقتصادی )دفاتر مراحل زیر را انجام دهند(هرچند این سرویس از سال قبل باید در دفاتر اجرا می شد و دفاتر باید تا الان بر کار مسلط می شدند)

از مودی اطلاعات زیر دریافت شود:

کلاسه پرونده

کد واحد مالیاتی    ( یک عدد ۶ رقمی است که برای شهرستان بهشهر با ۱۲ شروع می شود)

فروش سال ۱۳۸۹

شماره حساب

نام بانک

نام شعبه بانک

کد شعبه

نوع حساب

شماره موبایلی که در مرحله پیش ثبت نام ثبت کرده

تاریخ شروع فعالیت

 

 

اطلاعات موارد سبز رنگ از دارایی توسط مودی اورده میشود و بقیه اطلاعات شخصی وی می باشد

 

بعد از دریافت این اطلاعات با ورود به سایت امور مالیاتی اقدام به ورود اطلاعات می نمائیم(فقط ۳ سربرگ مربوطه یعنی پرونده ها --اطلاعات مالی ---و حسابها  اجباری است)

بعد از اتمام این مراحل در سمت راست یک ایکن ورود به مرحله نهایی و درخواست اعتبار سنجی اضافه می شود که با کلیک بر روی ان وارد صفحه درخواست اعتبار سنجی خواهید شد .این صفحه را پرینت گرفته و دکمه تائید اطلاعات را می زنید

اگر تمام مراحل و اطلاعات درست باشد بعد از حدود ۱۰ روز در قسمت پیگیری ثبت نام با دادن کد پیش ثبت نام وضعیت مودی در حالتی قرار می گیرد که برای وی کد اقتصادی صادر می شود

از خود صفحه درخواست اعتبار سنجی پرینت بگیرید اگر از دگمه چاپ استفاده کنید خیلی بزرگ چاپ می گیرد

به خطاهای اشکال فنی و یا شما در مرحله ارسال نام کاربری هستید توجه نکنید با خروج از پنجره ثبت نام به حالت عادی بر می گردد

ثبت کد ارسالی به موبایل مودی اجباری نیست

کارمزد طبق توافق سال گذشته ۳۰۰۰تومان(تا اطمینان از صدور کد اقتصادی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

پرداخت دسته ای قبض در سایت hi24 شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ 14:5
پرداخت دسته ای قبض در سایت hi24

از امروز پرداخت دسته ای قبض در سایت hi24 فعال شد

دفاتر لطفا قبوض اب رو در این سامانه ثبت کنند


هرچند دفاتر در این سایت خیلی کارمزد کمتری از رفاه می گیرند(۸۰تومان) امام خب برای همکاری که شده حداقل روزی چند تا قبض بزنید

خبر مربوط به این موضوع در کانون مازندران در ادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

پيش فروش بليت كليه قطارهاي مسافري چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ 23:52

پيش فروش بليت كليه قطارهاي مسافري براي حركت‌هاي 92/12/25 لغايت 93/01/15 (نوروز 93) به شرح ذيل انجام خواهد شد:

1- محورهاي آذربايجان، شمال، شمالغرب و قطارهاي كمربندي مسيرهاي ذكر شده از ساعت 20:00 روز شنبه مورخ 92/11/26 انجام خواهد شد.

2- محورهاي جنوب، جنوبشرق، هرمزگان، اصفهان و قطارهاي كمربندي مسيرهاي ذكر شده از ساعت 20:00 روز يكشنبه مورخ 92/11/27 انجام خواهد شد.

3- محور خراسان، نيشابور، خواف و طبس از ساعت 20:00 روز دوشنبه مورخ 92/11/28 انجام خواهد شد.

 


با توجه به امكانات و قابليتهاي اضافه شده در نرم افزار فروش بلیت، کلیه بلیت هایی که از طريق اين سامانه خریداري می گردند، براي چاپ نیازي به حضور در آژانس نداشته و مي بايست با استفاده از گزينه چاپ بليت كه در صفحه مشخصات نمايش داده مي شود بليت خود را چاپ نموده و با همان برگه به قطار سوار شوند.

 

درصورت عدم چاپ بليت و مراجعه به راه آهن جهت سوار شدن به قطار، مشمول دريافت نسخه چاپي بليت و پرداخت مبلغ ده هزار ريال (10.000 ريال) جهت هر كاغذ A4 خواهيد شد.

 

دقت فرمائيد كليه بليتها مي بايست بر روي كاغذ A4 دو رو سفيد چاپ گردند. لطفا از چاپ بليت بر روي كاغذهاي آرم دار و طرح دار جدا خودداري فرمائيد.

منبع خبر : سایت رجا

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

اخرین مهلت ثبت نام مرز نشینان چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ 23:38
     
 

 acctpo 47
به اطلاع کليه دفاتر مشارکت کننده در طرح کارت مبادلات الکترونيکي مرزنشينان مي‌رساند؛ ثبت نام اولیه در 30 بهمن ماه 92 پایان خواهد یافت و پس از اتمام مهلت یاد شده، ثبت نام جدیدی صورت نخواهد گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن عدم پذیرش فایل‌ها، سامانه را قطع خواهد نمود.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، همچنین دفاتر تا پایان سال 92 فرصت خواهند داشت که پرونده های ارائه شده و ثبت نام های اولیه را تکمیل نمایند.
بدیهی است پس از پایان مهلت‌های ارائه شده، عواقب هرگونه مشکل پیش آمده به دلیل قصور در ثبت نام مراجعین و مرزنشینان برعهده دفتر خواهد بود و باید پاسخگوی مراجع ذیصلاح قانونی باشند لذا توصیه می‌گردد دفاتر عزیز قبل از پایان مهلت‌های ‌ارائه شده نسبت به انجام امور محوله اقدامات لازم را به عمل آورند.

منبع خبر : سایت کانون سراسری


 تا الان ۴دفعه اعلام کردند که اخرین مهلت فلان روز است اما باز هم سایت کار کرد

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

قابلیت چاپ آخرین قبض آب بها مشترکین چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ 14:9
کلیک کنید

قابلیت چاپ آخرین قبض آب بها مشترکین شهرهای استان مازندران

وارد سایت www.abfamazandaran.com  شده و از منوی اقدام کنید.

نامه آب و فاضلاب

منبع خبر : سایت کانون مازندران

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

مدارک امورمشترکین برق چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ 13:53
مدارک مورد نیاز برای امور مشترکین برق

راهنمای دفاتر ۰۱۵۱۲۲۲۸۷۴۲  مهندس عمادی

                  ۰۱۵۱۲۲۹۴۴۲۵  مهندس موسی پور

                 ۰۹۳۵۳۸۱۲۷۵۲  مهندس موسی پور

شرکت توزیع برق مازندران

سامانه امور مشترکین برق

سایت این شرکت یا اینترنت اکسپلور بهتر کار می کند

برای چاپ قبض باید نرم افزار اکروبات ریدر ۹ به بالا داشته باشید

دفاتر شهری خلیل شهر تا شهید اباد باید مدارک خودشونو به توزیع برق بهشهر تحویل دهند

مدارکی که باید برای مشترک جدید ارائه دهید(به ترتیب از پایین)

پروانه-کارت ملی -فرم درخواست انشعاب

 

دفاتر بهشهر با اقای سعدپور (مسئول مشترکین بهشهر هماهنگ کنند

تحویل مدارک به اقای احمدی

شماره مشترکین بهشهر ۰۱۵۲۵۲۶۰۶۹۵   همراه اقای سعد پور ۰۹۱۱۳۵۳۲۵۱۰

 

 

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |

قطع خدمت قبوض آب روستائی از پست بانک دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ 7:7

فوری و مهم: قطع خدمت قبوض آب روستائی از پست بانک
از 30بهمن 92


نامه قطع همکاری آب و فاضلاب روستائی مازندران و پست بانک

 

 

 

منبع خبر : سایت کانون مازندران

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |