دفتر پیشخوان عطارد

تکمیل اطلاعات دفاتر توسط مدیر دفتر در سامانه جامع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور31-6-1393
وبلاگicon
دفترپیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی -عطارد - بیمه تکمیلی برای کارکنان دفاتر
بیمه تکمیلی برای کارکنان دفاتر پنجشنبه دوازدهم خرداد 1390 9:2

امکان بیمه تکمیلی برای دفاتر فراهم آمدبر اساس تفاهم منعقد شده بین کانون دفاترپیشخوان خدمات دولت و بیمه ایران، مسولان و کارمندان دفاتر و خانواده های آنان، از مزایای بیمه تکمیلی ایران بهره مند خواهند شد.
دفاترمی توانند با مراجعه به پورتال ملی دفاتر پیشخوان epishkhan.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
منبع خبر کانون دفاتر کل کشور

برای دیدن لیست تعهدات کلیک کنید

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |