دفتر پیشخوان عطارد

کلاس مالیات روز چهارشنبه مورخه 30/07/1393 راس ساعت 1400 - : ساری - انتهای خیابان معلم - معاونت برنامه ریزی استانداری - سالن کنفرانس
وبلاگicon
دفترپیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی -عطارد - بیمه تکمیلی برای کارکنان دفاتر
بیمه تکمیلی برای کارکنان دفاتر پنجشنبه دوازدهم خرداد 1390 9:2

امکان بیمه تکمیلی برای دفاتر فراهم آمدبر اساس تفاهم منعقد شده بین کانون دفاترپیشخوان خدمات دولت و بیمه ایران، مسولان و کارمندان دفاتر و خانواده های آنان، از مزایای بیمه تکمیلی ایران بهره مند خواهند شد.
دفاترمی توانند با مراجعه به پورتال ملی دفاتر پیشخوان epishkhan.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
منبع خبر کانون دفاتر کل کشور

برای دیدن لیست تعهدات کلیک کنید

نوشته شده توسط دفتر پیشخوان دولت (عطارد)72351065  | لینک ثابت |