امکان بیمه تکمیلی برای دفاتر فراهم آمدبر اساس تفاهم منعقد شده بین کانون دفاترپیشخوان خدمات دولت و بیمه ایران، مسولان و کارمندان دفاتر و خانواده های آنان، از مزایای بیمه تکمیلی ایران بهره مند خواهند شد.
دفاترمی توانند با مراجعه به پورتال ملی دفاتر پیشخوان epishkhan.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
منبع خبر کانون دفاتر کل کشور

برای دیدن لیست تعهدات کلیک کنید

+ نوشته شده توسط محمدابراهیم عطارد در پنجشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 9:2 |